Cách tính toán các chi phí liên quan đến vận tải quốc tế

Để tránh trường hợp, bên thu phí đội giá chi phí lên cao hơn so với chi phí thực tế, nhà xuất nhập khẩu cần có những tính toán thật kỹ lưỡng về các chi phí liên quan đến vận tải quốc tế.

Việc thực hiện tính toán không chỉ liên quan đến hàng hóa, mà còn các công thức áp dụng tùy từng phương thức vận chuyển, khối lượng, tính chất hàng hóa.

1. Phí CBM và Chargeable weight

Trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, thể tích Volume của lô hàng là đại lượng thường xuyên được sử dụng để tính toán việc bốc xếp hàng và tính toán các chi phí vận tải. Đơn vị tính: Mét khối – CBM (Cubic Meter)

Công thức tính:

Thể tích Volume: CBM = (Dài x rộng x cao) x (số lượng)

Trong vận tải hàng hóa, nếu chỉ sử dụng Trọng lượng thực tế (AW) để tính cước thì không phù hợp đối với những mặt hàng có khối lượng lớn, cồng kềnh. Do đó, cần được quy đổi từ kích thước thành trọng lượng tương đương đối với hàng hóa để tính cước một cách chính xác.

Căn cứ theo khái niệm liên quan đến Trọng lượng thể tích (VW) để áp dụng trong công thức quy đổi trong vận tải hàng không như sau:

Công thức tính:

Volume weight (VW) = Volume (CBM) : 6000

Sau khi tính ra Trọng lượng thể tích VW, hãng vận tải sẽ tiến hành so sánh VW với trọng lượng thực tế của lô hàng. Căn cứ vào hai giá trị trọng lượng trên, đại lượng nào có giá trị lớn hơn thì sẽ lấy đại lượng đó làm Trọng lượng tính cước – CW (Chargeable Weight)

Trong một số trường hợp, các hãng tàu sẽ căn cứ vào phương thức vận chuyển hàng hóa như vận chuyển hàng không, đường biển, hàng FCL để áp dụng tính cước theo đại lượng nào.

2. Freight – Tính cước

a. Đi hàng không và chuyển phát nhanh

Đơn giá được tính cho mỗi đơn bị trọng lượng tính cước (vd: 10 USD/Kg). Các hãng vận sẽ công bố bảng giá cước theo từng khoảng trọng lượng hàng và tính cước theo công thức.

Freight = Rate x Chargeable Weight (CW)

b.Đi biển, hàng lẻ LCL

Đơn giá được tính cho mỗi đơn vị thể tích của lô hàng (vd: 10 USD/CBM). Trong đó, hãng vận tải cũng quy định mức cước tối thiểu (vd: Tối thiểu 01 CBM nghĩa là lô hàng có thể tích nhỏ hơn 01 CBM vẫn phải chịu cước phí 10 USD)

Công thức tính cước hàng lẻ:

Freight = Rate x CBM

c.Đi biển, hàng nguyên FCL

Đơn giá được tính cho mỗi đơn vị container (80 USD/ 20DC tức là phải dùng 80 USD để vận tải 1 container 20ft loại thường).

Công thức tính cước hàng nguyên:

Freight = Rate x Số lượng container

3. Charge –  Tính phụ phí

Các loại phụ phí tính theo chuyến (USD/chuyến) như: Phí D/O, phí B/L, Phí handing…

Các loại phụ phí được tính theo CBM (đối với hàng lẻ), theo cont ( đối với hàng nguyên), theo kgs (đối với hàng không) như: Phí THC, phí CFS, phí EBS …

Nguồn tham khảo: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *